продажба и монтаж на климатици, хладилна техника и вентилации

поръчай или попитай на
0898/ 57 72 06

Чилъри и руфтопи

КАКВО Е ЧИЛЪР?Чилър

Чилър – това е хладилна машина ( хладилен агрегат), използва се в системите за централна климатизация и в промишлеността за задоволяване нуждите от охладителна течност . Чилъра  охлажда или затопля течност (антифриз или вода) и я транспортира по тръбопроводната система, свързана с вентилаторни конвектори или други топлообменници

Чилърите покриват широк диапазон от мощности от няколко до няколко хиляди киловата за индустриални хладилни нужди.

 Чилърите  са различни:

  • Начин на охлаждане на кондензатора (въздух или вода)
  • Дизайн (с вграден или изнесен кондензатор, по тип на топлообминиците и вентилаторите.
  • Начин на свързване

ПРЕДИМСТВАТА НА СИСТЕМА ИЗГРАДЕНА С ЧИЛЪР В СРАВНЕНИЕ С ФРЕОНОВИ СИСТЕМИ:

  • ЧилъриДължината на тръбната разводка  между чилъра и конвекторите може да бъде произволен и зависи само от капацитета на циркулационната  помпа.
  • лесно достъпен за употреба  - автоматично поддържане на настройките през цялата година   
  • Опазване на околната среда – малки количества хладилен агент.
  • Гъвкавост при планиране и строителство .
  • Акустичен комфорт- минимални нива на шум.
  • Минимален риск от разлив , чрез използване на клапани. 

Направете запитване: office@npole-klima.com


 

КАКВО Е РУФТОП?Руфтоп Rooftop

Идеално решение за средни и големи помещения, при които е нужно икономична и същевременно високо ефективна климатична система, са rooftop системите. Те не само доставят отоплителна и охлаждаща мощ, но и предоставят опция за превключване в режим “free cooling“ който е тип енергоспестяващ режим препоръчителен и използван за междинните сезони (пролет и есен). Тази опция е налична при оборудване на системата с економайзер. Климатичната система работи на принцип при който при по-ниска външна отколкото вътрешна температура на въздуха, системата започва да използва външния въздух като източник за охлаждане, свеждайки до минимум разходите за охлаждане.

 · ВЕНТИЛАЦИЯ НА СВЕЖ ВЪЗДУХ

За да се постигне висококачествено ниво на комфорт при работа е възможно да се добави опция за вентилация със свеж въздух към rooftop климатичните системи. Използват се CO2 сензори за да се следи качесвото на въздуха и да се регулира притокът на вкарващия се свеж въздух.

климатична система · PLUG & PLAY

Климатичните системи rooftop  са сравнително по лесни за инсталиране, сравнявани са дори и с компютърния термин Plug & Play. Климатичната система се монтира или на покрив или на приземно ниво в близост до климатизираната сградата. Няма нужда от допълнителна тръбна работа по отделните тела, защото и външното и вътрешните имат подготвени тръбни връзки. Веднъж свързана, климатичната система се нуждае само да бъде свързана към електричната мрежа и е готова за работа.

 · ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКАКВИ ПОМЕЩЕНИЯ

Капацитетът на rooftop климатичните системи може да бъде модифициран в зависимост от размера на сградата за да посрещне нуждите на средни и големи помещения. Климатичните тела могат да бъдат монтирани близо или на по-отдалечено разстояние от нужното за климатизиране помещение. Те могат да бъдат настроени да отговарят на нужния дебит на въздух и енергийна ефективност за дадената сграда.

Направете запитване: office@npole-klima.com