продажба и монтаж на климатици, хладилна техника и вентилации

поръчай или попитай на
0898/ 57 72 06

Рекуператори

РекуператориРекуператора е енергоспестяваща единица в изграждането на вентилационна система.

Комфорт, санитарни изисквания или достигане на параметри по отношение на качеството на въздуха в отделни помещения или сгради се постига с изграждане на вентилация и климатизация.

Всяка вентилация се състои от нагнетателна и смукателна част. Целта на нагнетателния вентилатор е да достави свеж атмосверен  въздух в сградата или помещението, а смукателния вентилатор да отведе отработения въздух извън сградата.  С цел постигане на комфорт се налага предварителна подготовка на постъпващия въздух (през зимата -затопляне, а през лятото -охлаждане),а  в същото време смукателния вентилатор изхвърля вече затоплен / охладен въздух. Всичко това води до големи енергйни загуби.

С цел постигане на минимални енергийни разходи  при работа на една вентилация се налага изграждането и с рекуперативна система   / енерго-спестяващ модул/.

РекуператориПредимства  при използването на Рекуперативен блок:

  • води до 80% - 90% намаляване на енергийните разходи.
  • използват се високоефективни вентилатори с ниска консумация на електричество.
  • прецизно регулиране на дебита на въздуха.
  • минимални нива на шум.


Направете запитване: office@npole-klima.com